Cảm Âm Gieo Quẻ | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Bạn đang đọc: Cảm Âm Gieo Quẻ | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

5/5 – ( 3 bầu chọn )
YouTube video

Đoạn 1 : Cảm Âm Gieo Quẻ

Thầy ơi, cho con một quẻ xem bói đầu năm

Do Re, Re Re la la Re ReFa Do Re

Con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm

Re Re, Re Re la la Re ReFa Do Re

Năm nay kinh tế tài chính thế nào ?

Fa Fa, Fa Fa La Re

Bao nhiêu đồng ra đồng vào ?

Fa Fa, Re Fa Re Re

Công danh sự nghiệp thế nào ?

Fa Fa, Fa Fa Sol Sol

Cho con biết ngay đi nào

Fa Fa La Fa Mi Re

Đoạn 2 : Cảm Âm Gieo Quẻ

Chỉ riêng tình duyên thì con chẳng cần thầy phán ra

Fa Sol Fa Sol Fa Sol Fa Fa Fa La Sol

Trời cho biết ngay thôi mà

Fa Sol La Sol Fa Re

Phận duyên đến như món quà

Do Re Fa Re Do la

Chờ mong tình yêu hấp tấp vội vàng rồi lại chẳng đến đâu

Fa Sol Fa Sol Fa Fa Fa Fa Fa La Sol

Thất tình thêm rồi buồn bã, thôi thì ta đừng âu sầu buồn bã

Sol Fa Sol Fa Sol Do, Sol Fa Sol Fa Sol Do

Hẹn ngày sau sẽ gặp nhau

Re Do Re Sol Re Fa

Đoạn 3 : Cảm Âm Gieo Quẻ

Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai bói ra được đâu

Fa La Do3 La Fa ReDo, Do La Do3 La Fa Sol

Gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu

Fa La Do3 La Fa ReDo, Do Sol La Re Sol Fa

Người ta ép mỡ ép dầu, nào ai ép duyên được đâu

Fa La Do3 La Fa ReDo, Do La Do3 La Fa Sol

Tình yêu đến không mong cầu

Fa La Do3 La Fa ReDo

Rồi mai có khi lâu bền hơn, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh, ooh, ooh

Do Re La Sol Fa Re Fa Sol, Do3 La Sol La Do Re Fa

Rồi mai có khi vĩnh viễn, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh, ooh, ooh

Do Re La Sol Fa Re Fa Sol, Do3 La Sol La Do Re Fa

Lần 2

Đoạn 4 : Cảm Âm Gieo Quẻ

Thầy ơi, cho con một quẻ xem bói đầu năm

Do Re, Re Re la la Re ReFa Do Re

Con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm

Re Re, Re Re la la Re ReFa Do Re

Bao lâu chưa đi sang Hàn

Fa Fa, Fa Fa Fa Re

Visa con sắp hết hạn

Fa Fa, Fa Fa La Re

Có đứa bạn nào đâm ngang

Fa Do3, Fa Fa Sol Sol

“ Nên mua đất hay mua vàng ? ”

Fa Fa La Fa Mi Re

Chỉ riêng tình duyên thì con chẳng cần thầy phán ra

Fa Sol Fa Sol Fa Sol Fa Fa Fa La Sol

Trời cho biết ngay thôi mà

Fa Sol La Sol Fa Re

Phận duyên đến như món quà

Do Re Fa Re Do la

Chờ mong tình yêu hấp tấp vội vàng rồi lại chẳng đến đâu

Fa Sol Fa Sol Fa Fa Fa Fa Fa La Sol

Thất tình thêm rồi âu sầu buồn bã, thôi thì ta đừng âu sầu buồn bã

Sol Fa Sol Fa Sol Do, Sol Fa Sol Fa Sol Do

Hẹn ngày sau sẽ gặp nhau

Re Do Re Sol Re Fa

Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai bói ra được đâu

Fa La Do3 La Fa ReDo, Do La Do3 La Fa Sol

Gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu

Fa La Do3 La Fa ReDo, Do Sol La Re Sol Fa

Người ta ép mỡ ép dầu, nào ai ép duyên được đâu

Fa La Do3 La Fa ReDo, Do La Do3 La Fa Sol

Tình yêu đến không mong cầu

Fa La Do3 La Fa ReDo

Rồi mai có khi lâu dài hơn, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh, ooh, ooh

Do Re La Sol Fa Re Fa Sol, Do3 La Sol La Do Re Fa

Rồi mai có khi lâu bền hơn, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh, ooh, ooh

Do Re La Sol Fa Re Fa Sol, Do3 La Sol La Do Re Fa

Rap

Uh, càng nhiều thứ trong đầu, càng nhiều điều nuối tiếc
Ít đi điều mong cầu, lòng êm như suối biếc
Hôm qua đã xong rồi, ngày mai thì khó biết
Cố gắng ngày thời điểm ngày hôm nay, không gì là khó hết

Muốn thì phải làm, mà dịch ám đành phải lùi
Còn sức, còn khỏe là còn mừng, còn phải cười
Nhìn những cô chú đang chống dịch mòn cả người
Bớt than, bớt thở, mình khổ một, họ khổ mười ( bớt than )
Nếu mà, nếu mà, nếu mà đợi
Đời người chỉ đường, chắc gì là đường bước được
Tương lai là thứ không khi nào lường trước được
Đi tìm điều tích cực để vui lên mà sống
Thì hướng nào cũng tốt, đường nào cũng thông
( Đúng rồi ), yeah
Đi tìm điều tích cực để vui lên mà sống
Thì hướng nào cũng tốt, đường nào cũng thông

Kết : Cảm Âm Gieo Quẻ

Rồi mai có khi lâu dài hơn, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh, ooh, ooh

Do Re La Sol Fa Re Fa Sol, Do3 La Sol La Do Re Fa

Rồi mai có khi lâu dài hơn, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh, ooh, ooh

Do Re La Sol Fa Re Fa Sol, Do3 La Sol La Do Re Fa

 

KARAOKE | Gieo Quẻ | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Có thể bạn quan tâm