Chính sách thanh toán

II. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN:

– Thanh toán bằng tiền mặt: thanh toán trực tiếp tại công ty.

– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: bên công ty hiện tại chưa hỗ trợ hình thức thanh toán này.

0941 559 995