Thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

Ngày nay, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy là hoạt động vô cùng quan trọng. Hệ thống phòng cháy chữa cháy được thi công, lắp đặt ở các tòa nhà, chung cư, trường học, bệnh viện…. Có thể dễ dàng nhận thấy hiện nay khá nhiều chung cư lớn nhưng lại lắp đặt hệ thống báo cháy rất sơ sài, điều này dễ dẫn đến những tình huống xảy ra cho các hộ dân sinh sống tại đó. Mặc dù phòng chống cháy nổ rất được quan tâm nhưng hiện nay trên thị trường lại có khá ít công ty hoạt động trên lĩnh vực này, lý do phần nhiều là chưa hiểu rõ điều kiện thành lập cũng như quy trình thủ tục thành lập công ty. Trong bài viết này, Nam Việt Luật sẽ hướng dẫn Quý khách hàng về các điều kiện thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng như các thủ tục thành lập doanh nghiệp thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng quy định của pháp luật.

Thi công hệ thống phòng cháy, chữa cháy là một ngành nghề có điều kiện kèm theo

Hiểu được những khó khăn của Qúy Khách hàng, Nam Việt Luật xin chia sẻ với khách hàng các nội dung chính yếu như sau:

 • Điều kiện xây dựng doanh nghiệp xây đắp, lắp ráp hệ thống phòng cháy chữa cháy
 • Thủ tục và Hồ sơ ĐK xây dựng doanh nghiệp xây đắp, lắp ráp hệ thống phòng cháy chữa cháy
 • Thủ tục và Hồ sơ xin giấy phép con khi xây dựng doanh nghiệp xây đắp, lắp ráp hệ thống phòng cháy chữa cháy
 • Những quan tâm sau khi triển khai xây dựng doanh nghiệp kiến thiết, lắp ráp hệ thống phòng cháy chữa cháy
 • Thương Mại Dịch Vụ xây dựng doanh nghiệp thiết kế, lắp ráp hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Nam Việt Luật

Để biết rõ hơn về những nội dung trên, bạn hoàn toàn có thể dõi theo phần tư vấn cụ thể cùng Bộ phận pháp lý Luật Nam Việt dưới bài viết sau đây nhé !

Bộ phận pháp lý Luật Nam Việt trả lời:

Cơ sở pháp lý khi thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020 ;
 • Luật Đầu tư năm 2020 ;
 • Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi bổ trợ năm 2013 ;
 • Nghị định 136 / 2020 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi ;
 • Nghị định 01/2021 / NĐ-CP về ĐK doanh nghiệp ;

Điều kiện thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

Kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy ( PCCC ) là ngành nghề kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo theo pháp luật tại Phụ lục IV Luật Đầu tư năm 2020 ( STT 11 ) và theo điểm a, khoản 1 điều 9 a ( lao lý được bổ trợ bởi khoản 6, điều 1, Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi năm 2013 ). Do đó, Quý Khách hàng cần chú ý quan tâm phân phối vừa đủ những điều kiện kèm theo theo pháp luật của pháp lý tại thời gian thực thi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .
“ 6. Bổ sung Điều 9 a vào sau Điều 9 như sau :
Điều 9 a. Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
1. Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy là ngành, nghề kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo, gồm có :
a ) Tư vấn phong cách thiết kế, tư vấn đánh giá và thẩm định, tư vấn giám sát ; tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật ; xây đắp, lắp ráp hệ thống phòng cháy và chữa cháy ; tư vấn chuyển giao công nghệ tiên tiến phòng cháy và chữa cháy ; sản xuất, lắp ráp phương tiện đi lại, thiết bị phòng cháy và chữa cháy ; ”
Xem thêm : Danh mục ngành nghề kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo
Vậy nên để xây dựng công ty xây đắp, lắp ráp hệ thống phòng cháy và chữa cháy, doanh nghiệp phải phân phối những điều kiện kèm theo được pháp luật tại Điều 41 Nghị định 136 / 2020 / NĐ-CP. Nội dung như sau :

Điều 41. Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

1. Cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ phòng cháy và chữa cháy ( sau đây viết gọn là cơ sở kinh doanh thương mại ), gồm : Doanh nghiệp ; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ; Trụ sở, cơ sở thường trực doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ; đơn vị chức năng sự nghiệp của những cơ quan, tổ chức triển khai ; hộ kinh doanh thương mại .
2. Người đứng đầu, người đại diện thay mặt theo pháp lý của cơ sở kinh doanh thương mại pháp luật tại khoản 1 Điều này phải có văn bằng hoặc Chứng chỉ tu dưỡng kỹ năng và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy và là người có tên tại một trong những văn bản sau : Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ; Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư ; Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí của Trụ sở, đơn vị chức năng thường trực doanh nghiệp ; Giấy ghi nhận ĐK hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ; Giấy ghi nhận ĐK Trụ sở, khu vực kinh doanh thương mại của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ; Giấy phép hoạt động giải trí của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền cấp ; Giấy ghi nhận ĐK hộ kinh doanh thương mại ; văn bản xây dựng hoặc được cho phép hoạt động giải trí kèm theo văn bản thông tin mã số thuế so với đơn vị chức năng sự nghiệp .
Trường hợp người đứng đầu, người đại diện thay mặt theo pháp lý của cơ sở kinh doanh thương mại là người quốc tế, đã có văn bằng hoặc chứng từ tu dưỡng kiến thức và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy hoặc chứng từ hành nghề về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế cấp thì phải có văn bản hợp pháp hóa lãnh sự .
3. Có cơ sở vật chất, phương tiện đi lại, thiết bị bảo vệ cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại dịch vụ phòng cháy và chữa cháy :
a ) Đối với cơ sở kinh doanh thương mại về tư vấn phong cách thiết kế, tư vấn thẩm định và đánh giá, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy : Có khu vực hoạt động giải trí ; phương tiện đi lại, thiết bị bảo vệ thực thi tư vấn phong cách thiết kế, tư vấn đánh giá và thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy ;
b ) Đối với cơ sở kinh doanh thương mại về tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy : Có phòng thí nghiệm và thiết bị kiểm định được cơ quan có thẩm quyền công nhận chất lượng ;
c ) Đối với cơ sở kinh doanh thương mại về tư vấn chuyển giao công nghệ tiên tiến phòng cháy và chữa cháy ; giảng dạy, hướng dẫn về nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy : Có phương tiện đi lại, thiết bị bảo vệ triển khai tư vấn chuyển giao công nghệ tiên tiến ; phương tiện đi lại, thiết bị Giao hàng giảng dạy, khu vực tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy, hướng dẫn về nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy ;
d ) Đối với cơ sở kinh doanh thương mại về kiến thiết, lắp ráp hệ thống phòng cháy và chữa cháy : Có phương tiện đi lại, thiết bị, máy móc bảo vệ cho việc thiết kế, lắp ráp hệ thống phòng cháy và chữa cháy ;
đ ) Đối với cơ sở kinh doanh thương mại về sản xuất, lắp ráp phương tiện đi lại, thiết bị phòng cháy và chữa cháy : Có khu vực hoạt động giải trí ; có nhà xưởng, phương tiện đi lại, thiết bị bảo vệ cho hoạt động giải trí sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm phương tiện đi lại, thiết bị phòng cháy và chữa cháy .

7. Đối với cơ sở kinh doanh thương mại về kiến thiết, lắp ráp hệ thống phòng cháy và chữa cháy, ngoài lao lý tại khoản 2, khoản 3 Điều này, phải có tối thiểu 01 chỉ huy trưởng kiến thiết được cấp Chứng chỉ hành nghề chỉ huy xây đắp về phòng cháy và chữa cháy theo lao lý tại điểm đ khoản 3 Điều 43 Nghị định này .

Cá nhân đã sử dụng văn bằng, chứng từ để bảo vệ cho một cơ sở đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thì không được sử dụng văn bằng, chứng từ đó để bảo vệ cho cơ sở khác đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ phòng cháy và chữa cháy .
Theo đó, nội dung pháp luật tại điểm đ, khoản 3, điều 43 được đề cập có nội dung như sau :

“Điều 43. Văn bằng, chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy và điều kiện cấp chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy

….

3. Điều kiện cấp chứng từ về phòng cháy và chữa cháy :
đ ) Cá nhân để được cấp Chứng chỉ hành nghề chỉ huy kiến thiết về phòng cháy và chữa cháy phải phân phối nhu yếu sau :
Có trình độ tầm trung trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ tầm trung trở lên ngành khác tương thích với nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí và đã được cấp Chứng chỉ tu dưỡng kiến thức và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy ;
Đã tham gia triển khai xây đắp, lắp ráp hệ thống phòng cháy và chữa cháy tối thiểu 03 dự án Bất Động Sản, khu công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp văn bản chấp thuận đồng ý tác dụng nghiệm thu sát hoạch về phòng cháy và chữa cháy. ”
Ngoài điều kiện kèm theo so với riêng công ty thiết kế, lắp ráp hệ thống phòng cháy chữa cháy nêu trên, doanh nghiệp phải cung ứng những điều kiện kèm theo chung quy định Luật doanh nghiệp dưới đây :

 • Điều kiện về chủ thể thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

Theo pháp luật tại khoản 25 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 : Người xây dựng doanh nghiệp là cá thể, tổ chức triển khai xây dựng hoặc góp vốn để xây dựng doanh nghiệp. Tổ chức, cá thể có quyền xây dựng doanh nghiệp tại Nước Ta theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp năm 2020, trừ những trường hợp sau đây : Cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng gia tài nhà nước để xây dựng doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị chức năng mình ; Cán bộ, công chức, viên chức theo lao lý của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ; Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội nhân dân Nước Ta ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân Nước Ta, ……

 • Điều kiện về trụ sở công ty

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác lập theo địa giới đơn vị chức năng hành chính ; có số điện thoại thông minh, số fax và thư điện tử ( nếu có ). Địa chỉ cần phải xác lập rõ số nhà, ngách, hẻm, ngõ, phố hoặc là thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị xã, huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố thường trực TW .
Xem thêm : Cách đặt địa chỉ công ty

Điều kiện về đặt tên công ty khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

* Tên tiếng Việt của doanh nghiệp gồm có hai thành tố theo thứ tự sau đây : Loại hình doanh nghiệp ; Tên riêng .
* Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp :

 • Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã ĐK ;
 • Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, …
 • Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống cuội nguồn lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc bản địa .

Xem thêm : Cách đặt tên công ty

Điều kiện về ngành, nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

Theo kinh nghiệm tay nghề, tùy vào những nội dung hoạt động giải trí của doanh nghiệp, những công ty – doanh nghiệp thường lựa chọn những mã ngành nghề sau đây :

 • Mã ngành 4329 : Lắp đặt hệ thống thiết kế xây dựng khác. Chi tiết : Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy .
 • Mã ngành 3319 : Sửa chữa thiết bị khác. Chi tiết : Bơm, nạp bình chữa cháy .
 • Mã ngành 7110 : Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan. Chi tiết : Tư vấn, phong cách thiết kế phòng cháy chữa cháy ; Hoạt động dịch vụ phòng cháy chữa cháy. Hoạt động tu dưỡng, giảng dạy nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy. Hoạt động bảo dưỡng, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy .
 • Mã ngành 4669 : Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết : Bán buôn bình chữa cháy ; Bán buôn thiết bị, dụng cụ bảo lãnh lao động ; Bán buôn thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy ; Bán buôn xe chữa cháy. Bán buôn mực bơm. Nạp bình cứu hỏa .

Xem thêm : Danh mục ngành nghề kinh doanh thương mại mới nhất

Điều kiện về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

 • Người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp phải là cá thể, từ đủ 18 tuổi, có khá đầy đủ năng lượng hành vi dân sự, không thuộc đối tượng người tiêu dùng bị cấm quản trị và xây dựng doanh nghiệp ; người đại diện thay mặt theo pháp lý không nhất thiết phải là người góp vốn trong công ty .
 • Người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp hoàn toàn có thể là người Nước Ta hoặc người quốc tế. Điều lệ công ty pháp luật đơn cử số lượng, chức vụ quản trị và quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp .
 • Người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty, doanh nghiệp hoàn toàn có thể giữ những chức vụ : Giám đốc / Tổng giám đốc, quản trị công ty hay quản trị HĐQT tùy theo mô hình doanh nghiệp ĐK .
 • Nếu doanh nghiệp thuê người đại diện thay mặt theo pháp lý thì phải có thêm hợp đồng lao động và quyết định hành động chỉ định .

Điều kiện về vốn của doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

Với ngành nghề kinh doanh thương mại là kiến thiết, lắp ráp hệ thống phòng cháy chữa cháy không nhu yếu có vốn pháp định theo pháp luật của pháp lý nên công ty không bị số lượng giới hạn tối thiểu số vốn điều lệ mà hoàn toàn có thể lựa chọn số vốn điều lệ theo quy mô của doanh nghiệp mình .

Hệ thống phòng cháy chữa cháy luôn là tiêu chuẩn rất quan trọng ở nhiều đơn vị chức năng

Thủ tục và hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

Vì thuộc nghành kinh doanh thương mại ngành nghề có điều kiện kèm theo nên để công ty thiết kế, lắp ráp hệ thống phòng cháy chữa cháy đi vào hoạt động giải trí thì doanh nghiệp phải trả qua 2 quá trình : ĐK xây dựng công ty và hoàn tất thủ tục xin Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại PCCC .

Giai đoạn 1: Đăng ký thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

Cũng giống như tiến trình thủ tục ĐK xây dựng những doanh nghiệp khác theo lao lý của Luật Doanh nghiệp 2020. Gồm những bước sau :

Bước 1: Xác định loại hình doanh nghiệp

 • Cần chọn mô hình doanh nghiệp sao cho tương thích với tiềm năng kinh doanh thương mại của công ty mình. Hiện nay, pháp lý doanh nghiệp lao lý có những mô hình doanh nghiệp thông dụng như sau : Doanh nghiệp tư nhân, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ( 1 thành viên hoặc 2 thành viên trở lên ), công ty hợp danh và công ty CP .
 • Mỗi mô hình công ty có những đặc thù riêng. Bạn hãy xem xét kỹ lưỡng và đưa ra lựa chọn mô hình công ty tương thích với tiềm năng kinh doanh thương mại của doanh nghiệp mình .

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ

Hồ sơ xây dựng doanh nghiệp kiến thiết, lắp ráp hệ thống phòng cháy chữa cháy gồm những tài liệu :

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);

 • Điều lệ doanh nghiệp thiết kế, lắp ráp hệ thống phòng cháy chữa cháy
 • Danh sách thành viên công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, list cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư quốc tế so với công ty CP. Danh sách người đại diện thay mặt theo ủy quyền so với cổ đông quốc tế là tổ chức triển khai ;
 • Bản sao hộ chiếu, chứng tỏ nhân dân, căn cước công dân so với cá thể. Hoặc bản sao giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, quyết định hành động xây dựng … so với tổ chức triển khai .

Bước 3: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp qua Cổng thông tin điện tử vương quốc về ĐK doanh nghiệp hoặc nộp trực tiếp tại Phòng ĐK kinh doanh thương mại thuộc Sở kế hoạch và góp vốn đầu tư nơi công ty ĐK đặt trụ sở .
 • Thời gian hoàn thành xong 03 – 05 ngày thao tác sau khi nộp hồ sơ hợp lệ .
 • Trường hợp hồ sơ có sai sót, doanh nghiệp sẽ được cơ quan ĐK kinh doanh thương mại thông tin nguyên do hồ sơ không hợp lệ bằng văn bản .

Bước 4: Đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

Doanh nghiệp phải công bố thông tin công khai minh bạch về những thông tin trên giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp và thông tin về ngành nghề kinh doanh thương mại lên Cổng thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép .

Bước 5: Khắc dấu

Doanh nghiệp có quyền tự quyết định hành động về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp mình .

Bước 6: Đăng ký khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế

 • Nộp tờ khai lệ phí môn bài và nộp tiền lệ phí môn bài
 • Đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước và thông tin thông tin tài khoản lên sở kế hoạch góp vốn đầu tư và cơ quan thuế
 • Soạn hồ sơ khai thuế khởi đầu gồm :

Quyết định chỉ định giám đốc
Quyết định chỉ định kế toán trưởng hoặc người đảm nhiệm kế toán
Bản photo giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại
Bản ĐK khấu hao TSCĐ
Bản ĐK hình thức, giải pháp kế toán

 • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử .

Xem thêm : Dịch Vụ Thương Mại kế toán trọn gói của Nam Việt Luật

Hệ thống phòng cháy chữa cháy và quy trình tiến độ lắp ráp

Giai đoạn 2: Hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

Doanh nghiệp chỉ được triển khai những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại dịch vụ xây đắp hệ thống phòng cháy chữa cháy sau khi được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kèm theo theo lao lý .

1. Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị

Theo lao lý tại khoản 1 Điều 45 Nghị định 136 / 2020 / NĐ-CP thì doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn sàng những hồ sơ sau để được cấp giấy ghi nhận :

“Điều 45. Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

1. Hồ sơ đề xuất cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ phòng cháy và chữa cháy gồm có :
a ) Văn bản đề xuất cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ phòng cháy và chữa cháy ( Mẫu số PC33 ) ;
b ) Văn bằng hoặc Chứng chỉ tu dưỡng kỹ năng và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu, người đại diện thay mặt theo pháp lý của cơ sở kinh doanh thương mại ;
c ) Danh sách cá thể có Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy tương thích với nghành kinh doanh thương mại dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của cơ sở ; có kèm theo Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy và quyết định hành động tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá thể ;
d ) Văn bản chứng tỏ về điều kiện kèm theo cơ sở vật chất, phương tiện đi lại, thiết bị bảo vệ cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại : Giấy ghi nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê khu vực hoạt động giải trí ; bảng kê khai những phương tiện đi lại, thiết bị Giao hàng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ”

2. Trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

Theo lao lý tại khoản 7, 9, 11, 12 của điều 45, Nghị định 136 / 2020 / NĐ-CP như sau :
– Hình thức nộp hồ sơ :
7. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền pháp luật tại khoản 12 Điều này theo một trong những hình thức sau :
a ) Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền ;
b ) Trực tuyến tại Cổng Dịch Vụ Thương Mại công của cấp có thẩm quyền ( so với những văn bản, sách vở thuộc hạng mục bí hiểm nhà nước thực thi theo pháp luật của pháp lý về bảo vệ bí hiểm nhà nước ) ;
c ) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá thể hoặc qua chuyển nhượng ủy quyền theo pháp luật của pháp lý .
– Cơ quan tiếp đón hồ sơ :
12. Thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ phòng cháy và chữa cháy :
a ) Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cứu nạn cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy, cơ sở sản xuất, lắp ráp phương tiện đi lại, thiết bị phòng cháy và chữa cháy ; cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ phòng cháy và chữa cháy được xây dựng theo quyết định hành động của cấp bộ ; cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ phòng cháy và chữa cháy có vốn góp vốn đầu tư quốc tế ;
b ) Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cứu nạn Công an cấp tỉnh cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ phòng cháy và chữa cháy trên địa phận quản trị, trừ những cơ sở kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cứu nạn .
– Thời gian giải quyết và xử lý :
9. Thông báo tác dụng giải quyết và xử lý hồ sơ :
a ) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền, cán bộ tiếp đón hồ sơ phải giao trực tiếp 01 bản Phiếu đảm nhiệm xử lý thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn bổ trợ hồ sơ đề xuất xử lý thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy cho người đến nộp hồ sơ và lưu 01 bản ;
b ) Trường hợp nộp hồ sơ qua Cổng Dịch Vụ Thương Mại công của cấp có thẩm quyền, cán bộ tiếp đón gửi thông tin qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại thông minh về việc đảm nhiệm hoặc hướng dẫn bổ trợ hồ sơ đến cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể đã nộp hồ sơ ;
c ) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá thể hoặc qua chuyển nhượng ủy quyền theo pháp luật của pháp lý, cán bộ tiếp đón hồ sơ phải gửi 01 bản Phiếu tiếp đón xử lý thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn bổ trợ hồ sơ ý kiến đề nghị xử lý thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy cho cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể đã nộp hồ sơ trước đó và lưu 01 bản .

11. Trong thời hạn 07 ngày thao tác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho cơ sở ( Mẫu số PC34 ). Trường hợp không cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải có văn bản vấn đáp, nêu rõ nguyên do .

Kinh nghiệm khi thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

1. Các thủ tục cần thực hiện sau khi thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

 • Treo biển tại trụ sở doanh nghiệp thiết kế, lắp ráp hệ thống PCCC ;
 • Thông báo vận dụng giải pháp tính thuế ;
 • Mở thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của công ty ;
 • Đăng ký thông tin tài khoản với Sở Kế hoạch và Đầu tư ;
 • Đăng ký chữ ký số điện tử cho xây dựng công ty ;
 • Đăng ký nộp thuế điện tử ;
 • In và đặt in hóa đơn lần đầu cho doanh nghiệp ;
 • Kê khai và nộp thuế môn bài ;
 • Ghi nhận và thực thi góp vốn trong 90 ngày kể từ ngày cấp ĐK kinh doanh thương mại .

2. Những câu hỏi, vấn đề được quan tâm khi thành lập công ty:

Khởi nghiệp là hoạt động giải trí để hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo kinh doanh thương mại và kiến thiết xây dựng quy mô hoạt động giải trí để đem lại lệch giá, doanh thu từ việc cung ứng loại sản phẩm, dịch vụ mà những cá thể, doanh nghiệp đang nhắm đến. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra làm cho những doanh nghiệp do dự, ví dụ như sau đây :

 • Thành lập công ty có tốn nhiều thời hạn không ?

>> > Tham khảo ngay : Thời gian xây dựng công ty

 • Mở công ty – xây dựng doanh nghiệp để hoạt động giải trí kinh doanh thương mại có tốn nhiều ngân sách không ?

>> > Tham khảo ngay : Ngân sách chi tiêu xây dựng công ty – Hồ sơ xây dựng công ty

 • Nên sử dụng dịch vụ xây dựng công ty ở đâu ? Thành lập lập doanh nghiệp ở đâu uy tín ? Dịch Vụ Thương Mại ở đâu vừa uy tín vừa tiết kiệm chi phí được ngân sách trong thời hạn đầu hoạt động giải trí ?

>> > Tham khảo ngay : Thành lập công ty ở đâu uy tín ?

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Nam Việt Luật

Thấu hiểu những lo ngại của nhiều đơn vị chức năng khi bắt tay thực thi những công tác làm việc sách vở, thủ tục, hồ sơ … Hãy đến với dịch vụ xây dựng công ty của Nam Việt Luật, Quý khách hàng sẽ có những quyền lợi sau :

 • Tư vấn những lao lý của pháp lý về xây dựng công ty, như điều kiện kèm theo xây dựng và những điều kiện kèm theo cần đến giấy phép con có tương quan trước khi công ty đi vào hoạt động giải trí ;
 • Tư vấn và tương hỗ người mua những yếu tố trước khi xây dựng công ty : Chọn tên công ty, chọn ngành nghề kinh doanh thương mại, chọn mô hình công ty, khu vực, người đại diện thay mặt theo pháp lý …
 • Tư vấn và Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đề xuất cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp và giấy phép con thiết yếu ;
 • Thay mặt người mua nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo dõi quá trình giải quyết và xử lý hồ sơ, bổ trợ, kiểm soát và điều chỉnh hồ sơ nếu có nhu yếu ;
 • Tư vấn và cung ứng dịch vụ tổng lực để tương hỗ những thủ tục về thuế, dịch vụ kế toán … cũng như những yếu tố phát sinh sau xây dựng và trong quy trình hoạt động giải trí của công ty .

Nếu những bạn chăm sóc đến bài tư vấn xây dựng doanh nghiệp kiến thiết, lắp ráp hệ thống phòng cháy chữa cháy, hoàn toàn có thể xem những nội dung tương quan khác tại website của Nam Việt Luật :

Đơn vị tư vấn thủ tục xây dựng doanh nghiệp kiến thiết, lắp ráp hệ thống phòng cháy chữa cháy của Nam Việt Luật
——————————————————————————————————–

Trên đây là toàn bộ các nội dung về đăng ký thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy do công ty Nam Việt Luật của chúng tôi soạn thảo. Ngành nghề thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy là ngành nghề kinh doanh phức tạp. Vì vậy, nếu Quý khách hàng vẫn còn vẫn còn băn khoăn về hồ sơ cũng như quy trình thủ tục liên quan. Đừng ngần ngại, hãy nhấc máy lên gọi ngay đến số Hotline của Nam Việt Luật để được các chuyên viên hỗ trợ tư vấn miễn phí giải đáp các thắc mắc nhé!

Có thể bạn quan tâm
Alternate Text Gọi ngay
XSMB