Quẻ số 064

HẠ HẠ

Trạch Lôi TùyĐộng Hào Tứ

Ngoại Quái: Đoài

Bạn đang đọc: Quẻ số 064

Nội Quái : Chấn

NGUYÊN VĂN

Vật bất lao ,Nhân đoạn kiều .Trùng chỉnh lý ,Mạn tâm cao .

DỊCH NGHĨA

Vật không vững chắc gì đâu ,Bây giờ đã gãy cây cầu người đi .Hãy mau sửa lại chờ gì ,

Đừng nuôi hy vọng, tâm thì mới yên.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng tạo lập bên lò mới, trùng chỉnh lại kiền khôn, nghĩa là kiến thiết xây dựng lại cơ đồ một phen nữa. Người xin được quẻ này nên vững tâm tiến bước, tìm cách tự lo nhưng không nên xem thường mọi việc, có thế mới hoàn toàn có thể Phục hồi lại cơ nghiệp xưa kia .Theo ý quẻ cho biết rằng : Thời vận của người lúc bấy giờ chưa được hanh thông, không vững chãi như cầu đã gãy. Chớ nên nuôi dưỡng mộng cao, để tránh phiền chí, hao công vô ích .Xưa có câu ( thời đến sắc thành vàng, không thời vàng như sắc ) vậy trong thời hạn này tạm ngừng lại những mưu cầu tăng trưởng mà chỉ nên an phận để qua hạn vận không may này, rồi mới tính lại thì tốt hơn .Quẻ dạy : Dở, an phận thì tốt. Cầu gãy, cần sữa sang lại mới đi được. Nghĩa là nên rèn chí luyện tài đã rồi ắt hay. Cầu mưu cầu tài đều dở ..

Tham khảo Ma trận 384

Lời xưa : Vật bất lao, nhân đoạn kiều, trùng chỉnh lý, mạn tâm cao ./ Vật đã không bền chắc, người lại hay hủy hoại, làm cho cầu bị gãy, đã sửa chữa thay thế lại, tâm đừng kiêu mạn. /Số 6, quý nhân, số 4, phong phú. Quẻ thuần âm. Ma trận 64 tự thân hoạt động trục 6-4-5. Người được như mong muốn, được phong phú, không do công sức của con người, trí tuệ mình làm ra, mà cứ như từ trời rơi xuống cho mình tận hưởng, do vậy, vật dụng không biết giữ gìn, ưa phá hỏng, làm hư, rồi lại dùng như mong muốn, phong phú sửa chữa thay thế tu chỉnh, chẳng lấy điều xấu đó tu thân sửa mình, mà lòng còn tràn trề tự mãn, kiêu ngạo. Họa ách do mình gây ra, mình tự chuốc lấy .Quẻ Hung cát song hành. Hung cát tự mình sinh diệt .

(Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng – tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)

Tham khảo Bí bản gia cát thần số

第○六四簽
簽詩: 物不牢,人斷橋,重整理,慢心高。
解簽: 所問之事應重新來過,如以篤實之態度為之,或有可成。
QUẺ THỨ 064
* Thi: vật bất lao, nhân đoạn kiều, trùng chỉnh lí, mạn tâm cao.
* Dịch: vật không ở trong chuồng, người bị cầu gảy, sửa đổi lại, đừng chủ quan.
* Giải: Việc muốn hỏi cần phải điều chỉnh lại, nếu quyết tâm đeo đuổi và đầu tư đúng mức. sẽ đạt kết quả.第 ○ 六四簽簽詩 : 物不牢 , 人斷橋 , 重整理 , 慢心高 。 解簽 : 所問之事應重新來過 , 如以篤實之態度為之 , 或有可成 。 QUẺ THỨ 064 * Thi : vật bất lao, nhân đoạn kiều, trùng chỉnh lí, mạn tâm cao. * Dịch : vật không ở trong chuồng, người bị cầu gảy, sửa đổi lại, đừng chủ quan. * Giải : Việc muốn hỏi cần phải kiểm soát và điều chỉnh lại, nếu quyết tâm đeo đuổi và góp vốn đầu tư đúng mức. sẽ đạt tác dụng .

(Bí bản gia cát thần số – Dịch giả Nhược Thủy)

Tham khảo bản dịch khác

064. 物不牢, 人斷橋, 重整理, 慢心高.
Vật bất lao, nhân đoạn kiều, trùng chỉnh lí, mạn tâm cao.
Vật không ở trong chuồng, người bị cầu gãy, sửa đổi lại, đừng chủ quan.

Tham khảo bản thơ

QUẺ 064
SỰ VẬT CÓ VĨNH CỬU ĐÂU
SAO AI LẠI NỠ CHẶT CẦU LÀM ĐÔI
XIN CHÀNG SỬA CHỮA ĐI THÔI
THÔNG ĐƯỜNG THÔNG BẾN CHỚ HOÀI KIÊU CĂNG

Tham khảo bản tổng hợp

Quẻ số 064 – HẠ HẠ
Trạch Lôi Tùy
Động hào Tứ
Ngoại quái: Đoài
Nội quái: Chấn
a. Nguyên văn:
Vật bất lao, nhân đoạn kiều. Trùng chỉnh lý
b. Dịch nghĩa:
Vật không vững chắc gì đâu,
Bây giờ đã gãy cây cầu người đi.
Hãy mau sửa lại chờ gì,
Đừng nuôi hy vọng, tâm thì mới yên.
Vật không vững chắc gì đâu, người ta làm gãy cây cầu. Hãy mau sữa lại vào bớt cao ngạo đi
c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
Lời quẻ nói “Tùy hữu hoạch. Trinh hung. Hữu phu, tại đạo dĩ minh, hà cữu.” (Đi theo tìm kiếm trên con đường cũng có thu hoạch. Hào này có hung hiểm, nhưng là điềm con đường đã sáng sủa, còn cho tài họa gì được nữa chứ.)
Theo ý tho của Khổng Minh, người được quẻ này nên vững tâm tiến bước, tìm cách sửa chữa nhưng sai lầm của mình, không nên xem thường mọi việc, mới có thể khôi phục lại được cơ nghiệp cũ. Chơ nên nuôi dưỡng mộng cao xa quá, để tránh phiền não, tốn công vô ích. Quẻ này cầu việc, cầu tài đều dở.
Quẻ này có cái tượng tạo lập bên lò mới, trùng chỉnh lại kiền khôn, nghĩa là xây dựng lại cơ đồ một phen nữa. Người xin được quẻ này nên vững tâm tiến bước, tìm cách tự lo nhưng không nên xem thường mọi việc, có thế mới có thể khôi phục lại cơ nghiệp xưa kia.
Theo ý quẻ cho biết rằng: Thời vận của người hiện nay chưa được hanh thông, không vững chắc như cầu đã gãy. Chớ nên nuôi dưỡng mộng cao, để tránh phiền chí, hao công vô ích.
Xưa có câu (thời đến sắc thành vàng, không thời vàng như sắc) vậy trong thời gian này tạm ngừng lại những mưu cầu phát triển mà chỉ nên an phận để qua hạn vận không may này, rồi mới tính lại thì tốt hơn.
Quẻ dạy: Dở, an phận thì tốt. Cầu gãy, cần sữa sang lại mới đi được. Nghĩa là nên rèn chí luyện tài đã rồi ắt hay. Cầu mưu cầu tài đều dở. Đánh số bất thông. Số hên: 46, 4, 6, 64, 44, 66, 40, 60.
064. 物不牢, 人斷橋, 重整理, 慢心高. Vật bất lao, nhân đoạn kiều, trùng chỉnh lí, mạn tâm cao. Vật không ở trong chuồng, người bị cầu gãy, sửa đổi lại, đừng chủ quan. QUẺ 064S Ự VẬT CÓ VĨNH CỬU ĐÂUSAO AI LẠI NỠ CHẶT CẦU LÀM ĐÔIXIN CHÀNG SỬA CHỮA ĐI THÔITHÔNG ĐƯỜNG THÔNG BẾN CHỚ HOÀI KIÊU CĂNGQuẻ số 064 – HẠ HẠTrạch Lôi TùyĐộng hào TứNgoại quái : ĐoàiNội quái : Chấna. Nguyên văn : Vật bất lao, nhân đoạn kiều. Trùng chỉnh lýb. Dịch nghĩa : Vật không vững chắc gì đâu, Bây giờ đã gãy cây cầu người đi. Hãy mau sửa lại chờ gì, Đừng nuôi kỳ vọng, tâm thì mới yên. Vật không vững chắc gì đâu, người ta làm gãy cây cầu. Hãy mau sữa lại vào bớt cao ngạo đic. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân : Lời quẻ nói ” Tùy hữu hoạch. Trinh hung. Hữu phu, tại đạo dĩ minh, hà cữu. ” ( Đi theo tìm kiếm trên con đường cũng có thu hoạch. Hào này có hung hiểm, nhưng là điềm con đường đã sáng sủa, còn cho tài họa gì được nữa chứ. ) Theo ý tho của Khổng Minh, người được quẻ này nên vững tâm tiến bước, tìm cách sửa chữa thay thế nhưng sai lầm đáng tiếc của mình, không nên xem thường mọi việc, mới hoàn toàn có thể Phục hồi lại được cơ nghiệp cũ. Chơ nên nuôi dưỡng mộng cao xa quá, để tránh phiền não, tốn công vô ích. Quẻ này cầu việc, cầu tài đều dở. Quẻ này có cái tượng tạo lập bên lò mới, trùng chỉnh lại kiền khôn, nghĩa là kiến thiết xây dựng lại cơ đồ một phen nữa. Người xin được quẻ này nên vững tâm tiến bước, tìm cách tự lo nhưng không nên xem thường mọi việc, có thế mới hoàn toàn có thể Phục hồi lại cơ nghiệp xưa kia. Theo ý quẻ cho biết rằng : Thời vận của người lúc bấy giờ chưa được hanh thông, không vững chãi như cầu đã gãy. Chớ nên nuôi dưỡng mộng cao, để tránh phiền chí, hao công vô ích. Xưa có câu ( thời đến sắc thành vàng, không thời vàng như sắc ) vậy trong thời hạn này tạm ngừng lại những mưu cầu tăng trưởng mà chỉ nên an phận để qua hạn vận không may này, rồi mới tính lại thì tốt hơn. Quẻ dạy : Dở, an phận thì tốt. Cầu gãy, cần sữa sang lại mới đi được. Nghĩa là nên rèn chí luyện tài đã rồi ắt hay. Cầu mưu cầu tài đều dở. Đánh số bất thông. Số hên : 46, 4, 6, 64, 44, 66, 40, 60 .

Có thể bạn quan tâm