Vấn đề luận quẻ Dịch quẻ gieo theo thời gian

Gửi bài

gửi bởi tieudao123 » 16:58, 11/07/11

Năm Bính Tý tháng Ất Mùi ngày Kỷ dậu giờ Kỷ Tị
Được quẻ Thiên Thủy Tụng Hóa Bĩ

image002.jpg
image002.jpg (21.4 KiB) Đã xem 5778 lần

Tại Quảng Đông có 1 học viên đưa ra quẻ này hỏi tôi có thể từ quẻ nhìn ra người này cát hung như thế nào, nói là dùng cách lấy quẻ theo thời gian.

Tôi căn cứ vào ý quẻ và tượng quẻ đoán rằng đây là một lão ông đi xe đạp trên đường bị đại xa (chữ này chưa hiểu chắc là ô tô, xe chở hàng) dụng vào bị thương phải đưa bệnh viện. Cuối cùng vì mất quá nhiều máu mà chết. Lời dự đoán làm cho học viên này rất ngạc nhiên.

Tôi đoán như sau: Tụng chủ khẩu thiệt thị phi, Bĩ là ách tắc. Quẻ Tụng thượng Càn hạ Khảm, Càn là lão nam Khảm là bánh xe là xe đạp. Lão nam đi xe đạp ra ngoài. Quẻ hỗ là Gia Nhân, quẻ thượng là Tốn là tiến thoái, hạ Ly là huyết quang vậy trên đường có sự cố. Quẻ biễn Bĩ Khôn là đại xa là đất, lão nam đi xe đạp bị đại xa đụng phải ngã trên mặt đất khiến cho con đường tắc nghẽn. Quẻ hỗ Ly chủ huyết quang được Tốn sinh khắc thể Càn, đầu bị thương nặng, Khảm là huyết, vậy chảy máu rất nhiều. Quẻ hỗ hạ Ly động biến Cấn, Cấn là bệnh viện vậy người này được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Quẻ biến Bĩ là bất thông ý là nguy kịch, phẫu thuật không đạt hiểu quả, Thiên Địa Bĩ là Trời trên đất dưới là tượng xa rời nhân thế cho nên lão nhân tất chết. Nay quẻ hỗ hạ Ly hỏa vượng vào mùa hè khắc Càn vậy chết vào giờ ngọ trong ngày. Quả ứng nghiệm.
Nếu dùng phép dự đoán theo sáo hào thì không thể nhìn ra vấn đề gì. Chỉ có thể thấy hào Thế ngọ tại Nhật Nguyệt hưu tù, hào ứng nhật khắc nguyệt mộ. Hào sơ là chân, dần mộc là đầu, phụ mẫu là xe. Có thể đoán là do xe mà đầu hoặc chân bị thương. Về hào động Thìn thổ, động tương hợp với nhật thần. Quan quỷ Hợi phục dưới hào 3 huynh đệ Ngọ đối với cát hung trong quẻ không có quan hệ. Không phải là phương pháp sáu hào nhìn không ra mà vì gieo quẻ và lấy quẻ theo thời gian phản ánh tin tức bất đồng.

Có người cho rằng phương pháp đoán quẻ theo Mai hoa đơn giản dễ học. Nhưng thật ra muốn tinh thông Mai Hoa thật không dễ dàng. Tôi nhận thấy trong 2 phương pháp lục hào đơn giản hơn nhiều. Cho nên tôi bình thường rất ít dùng Mai hoa để dự đoán. Chỉ là thỉnh thoảng hứng lên mới dùng.

Ví dụNăm Bính Tý tháng Ất Mùi ngày Kỷ dậu giờ Kỷ TịĐược quẻ Thiên Thủy Tụng Hóa BĩTại Quảng Đông có 1 học viên đưa ra quẻ này hỏi tôi có thể từ quẻ nhìn ra người này cát hung như thế nào, nói là dùng cách lấy quẻ theo thời gian.Tôi căn cứ vào ý quẻ và tượng quẻ đoán rằng đây là một lão ông đi xe đạp trên đường bị đại xa (chữ này chưa hiểu chắc là ô tô, xe chở hàng) dụng vào bị thương phải đưa bệnh viện. Cuối cùng vì mất quá nhiều máu mà chết. Lời dự đoán làm cho học viên này rất ngạc nhiên.Tôi đoán như sau: Tụng chủ khẩu thiệt thị phi, Bĩ là ách tắc. Quẻ Tụng thượng Càn hạ Khảm, Càn là lão nam Khảm là bánh xe là xe đạp. Lão nam đi xe đạp ra ngoài. Quẻ hỗ là Gia Nhân, quẻ thượng là Tốn là tiến thoái, hạ Ly là huyết quang vậy trên đường có sự cố. Quẻ biễn Bĩ Khôn là đại xa là đất, lão nam đi xe đạp bị đại xa đụng phải ngã trên mặt đất khiến cho con đường tắc nghẽn. Quẻ hỗ Ly chủ huyết quang được Tốn sinh khắc thể Càn, đầu bị thương nặng, Khảm là huyết, vậy chảy máu rất nhiều. Quẻ hỗ hạ Ly động biến Cấn, Cấn là bệnh viện vậy người này được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Quẻ biến Bĩ là bất thông ý là nguy kịch, phẫu thuật không đạt hiểu quả, Thiên Địa Bĩ là Trời trên đất dưới là tượng xa rời nhân thế cho nên lão nhân tất chết. Nay quẻ hỗ hạ Ly hỏa vượng vào mùa hè khắc Càn vậy chết vào giờ ngọ trong ngày. Quả ứng nghiệm.Nếu dùng phép dự đoán theo sáo hào thì không thể nhìn ra vấn đề gì. Chỉ có thể thấy hào Thế ngọ tại Nhật Nguyệt hưu tù, hào ứng nhật khắc nguyệt mộ. Hào sơ là chân, dần mộc là đầu, phụ mẫu là xe. Có thể đoán là do xe mà đầu hoặc chân bị thương. Về hào động Thìn thổ, động tương hợp với nhật thần. Quan quỷ Hợi phục dưới hào 3 huynh đệ Ngọ đối với cát hung trong quẻ không có quan hệ. Không phải là phương pháp sáu hào nhìn không ra mà vì gieo quẻ và lấy quẻ theo thời gian phản ánh tin tức bất đồng.Có người cho rằng phương pháp đoán quẻ theo Mai hoa đơn giản dễ học. Nhưng thật ra muốn tinh thông Mai Hoa thật không dễ dàng. Tôi nhận thấy trong 2 phương pháp lục hào đơn giản hơn nhiều. Cho nên tôi bình thường rất ít dùng Mai hoa để dự đoán. Chỉ là thỉnh thoảng hứng lên mới dùng.

Có thể bạn quan tâm