Thời tiết nhiệt độ bốn mùa tỉnh  Đắk Lắk 

Đắk Lắk là một trong những tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên nên khí hậu cũng mang rất nhiều ảnh hưởng bởi vị trí này. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kĩ hơn về nhiệt độ thời tiết bốn mùa tỉnh Đắk Lắk chi tiết nhất qua bài viết dưới đây nhé!

Thời tiết nhiệt độ bốn mùa ở thị xã Buôn Hồ 

Thị xã Buôn Hồ tỉnh  Đắk Lắk gồm có 7 phường:  Đạt Hiếu, Thiện An, An Lạc, Thống Nhất, Bình Tân, Đoàn Kết, An Bình Và 5 xã: Bình Thuận, Ea Siên Cư Bao, Ea Drông, Ea Blang.

Khí hậu của tỉnh Đắk Lắk được nhận xét là tương đối ôn hoà, nhiệt độ trung bình hàng năm của tỉnh này rơi vào khoảng 23 – 24 độ C, khí hậu ở đây mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng cao nguyên và được chia thành hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.

Thời tiết nhiệt độ bốn mùa ở huyện Ea Kar 

Huyện Ea Kar gồm có 2 thị trấn: Ea Kar, Ea Knốp Và 14 xã: Cư Prông, Cư Huê, Ea Tih, Xuân Phú,Cư Elang, Cư Ni, Cư Yang, Ea Kar, Ea Đar,Ea Sar, Ea Sô, Ea Kmút, Ea Ô, Cư Bông, Ea Păl, 

Khí hậu của tỉnh Đắk Lắk được chia thành hai tiểu vùng với hai kiểu khí hậu khác biệt: vùng phía Tây Bắc mang kiểu khí hậu nắng nóng, khô hanh về mùa khô; vùng phía Đông và phía Nam lại có kiểu khí hậu mát mẻ, ôn hoà. 

Thời tiết nhiệt độ bốn mùa ở huyện Cư M’gar

Huyện Cư M’gar được chia thành: 2 thị trấn là Ea Pôk, Quảng Phú; 15 xã:   Cuôr Đăng, Cư Suê,  Ea M’Droh, Ea Drơng Ea Tull, Ea M’nang, Ea Kiết, Cư Dliê ,M’nông, Cư M’gar, Quảng Hiệp,Ea Kpam, Ea Kuêh, Ea Tar, Ea H’đing, Quảng Tiến.

Nhìn chung khí hậu của toàn tỉnh khác nhau giữa các dạng địa hình và nhiệt giảm dần theo độ cao: khu vực dưới 300m thì khí hậu quanh năm nắng nóng, từ khoảng 400 – 800m khí hậu bắt đầu mang kiểu nóng ẩm và trên 800m trở đi khí hậu mát. 

Thời tiết nhiệt độ bốn mùa ở huyện Krông Ana 

Huyện Krông Ana trực thuộc tỉnh  Đắk Lắk gồm 1 thị trấn: Buôn Trấp và 7 xã: Bình Hòa, Băng Adrênh, Ea Bông, Dur Kmăl, Ea Na, Dray Sáp, Quảng Điền.

Khí hậu của tỉnh Đắk Lắk có 02 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường bắt đầu từ khoảng tháng 5 đến hết tháng 10, chiếm khoảng 90% lượng mưa hàng năm. Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa của mùa này không đáng kể.

Thời tiết nhiệt độ bốn mùa ở huyện Ea Súp

Huyện Ea Súp thuộc tỉnh  Đắk Lắk gồm có 1 thị trấn: Ea Súp và 9 xã:  Ea Lê, Ia Rvê, Cư Kbang,  Ia Jlơi, Ia Lốp, Ea Bung, Cư M’Lan,Ya Tờ Mốt, Ea Rốk.

Tỉnh Đắk Lắk vừa mang tính chất khí hậu cao nguyên nhiệt đới ẩm lại vừa chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam gây khô nóng.

Thời tiết nhiệt độ bốn mùa ở huyện Krông Bông 

Huyện Krông Bông được chia thành 1 thị trấn: Krông Kmar và 13 xã:  Hòa Lễ, Cư Kty, Hòa Sơn,Cư Đrăm, Hòa Phong, Dang Kang,  Hòa Thành, Ea Trul, Cư Pui, Hòa Tân,Yang Mao, Yang Reh, Khuê Ngọc Điền.

Mùa khô ở đây bắt từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau (khí hậu mùa này khá mát và lạnh, độ ẩm khá thấp), mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 (khí hậu khá ẩm và dịu mát, tập trung đến 90% lượng mưa hàng năm). 

Thời tiết nhiệt độ bốn mùa ở huyện M’Đrắk 

Huyện M’Đrắk gồm có 1 thị trấn: M’Drắk và chia thành 12 xã: Ea Trang, Cư Prao,Cư San, Ea Riêng, Ea Lai, Ea M’Doal, Ea Mlây, Cư Króa, Cư Mta, Krông Á, Ea Pil, Krông Jing.

Lượng mưa trung bình hàng năm của tỉnh Đắk Lắk từ 1.600 – 2.000mm, tập trung chủ yếu vào mùa mưa. Nhiệt độ trung bình năm ở đây vào khoảng 22 – 23°C, nhiệt độ cao nhất lên đến 37°C (tháng nóng nhất là tháng 4); nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 14°C (tháng lạnh nhất vào tháng 12).

Thời tiết nhiệt độ bốn mùa ở huyện Lắk 

Huyện Lắk hiện nay gồm có 1 thị trấn: Liên Sơn  và 10 xã: Buôn Tría, Nam Ka, Đắk Phơi, Buôn Triết, Ea Rbin, Đắk Liêng, Đắk Nuê, Bông Krang, Krông Nô, Yang Tao.

Thời tiết của tỉnh Đắk Lắk chia 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa này thường chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, mùa này có độ ẩm giảm, gió Đông Bắc ở đây thổi rất mạnh. 

Thời tiết nhiệt độ bốn mùa ở huyện Krông Pắk 

Huyện Krông Pắk   bao gồm 1 thị trấn: Phước An và 15 xã: Ea Yiêng, Ea Kênh, Hòa An, Ea Kuăng, Ea Hiu, Ea Uy, Ea Phê , Ea Kly, Tân Tiến, Ea Knuếc, Hòa Đông, Hòa Tiến, Krông Búk, Ea Yông, Vụ Bổn.

Lượng mưa trung bình hàng năm ước đạt khoảng 1.600 – 1.800 mm. Độ ẩm không khí trung bình năm được đo vào khoảng 82%. Tổng số giờ nắng bình quân hàng năm của Đắk Lắk khá cao, khoảng 2.139 giờ.

Thời tiết nhiệt độ bốn mùa ở huyện  Krông Năng 

Huyện Krông Năng hiện nay có 12 đơn vị hành chính trực thuộc. Trong đó, có 1 thị trấn: Krông Năng  và có 11 xã: Ea Hiu, Phú Lộc, Dliê Ya, Ea Kly, Ea Knuếc, Ea Tam, Phú Xuân, Ea Kly, Cư Klông, Ea Knuếc, Ea Hiu, Ea Tân.

Đăk lăk là một trong số các tỉnh lớn thuộc trung tâm của 5 tỉnh tây nguyên với diện tích tự nhiên lớn , địa hình cao nguyên có độ cao trung bình , có độ cao từ 350m đến 900m , đặc điểm cơ bản là có khí hậu tuyệt vời chế độ thời tiết chia làm 2 mùa rõ rệt , mùa mưa từ cuối tháng 4 đến hết tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến hết tháng 4 năm sau.

Thời tiết nhiệt độ bốn mùa ở huyện Krông Búk

Huyện Krông Búk gồm có 7 xã: Cư Pơng, Tân Lập, Pơng Drang,Cư Né, Ea Sin, Ea Ngai, Chư Kbô.

Nhiệt độ trung bình của tỉnh Đắk Lắk dao động từ 18 đến 32 độ trong mùa nóng ; từ 14 đến 28 trong mùa lạnh.

Thời tiết nhiệt độ bốn mùa ở huyện Ea H’leo 

Huyện Ea H’leo hiện nay có 1 thị trấn: Ea Drăng và có 11 xã: Ea Tir, Cư A Mung, Ea H’leo, Ea Hiao, Dlê Yang, Ea Sol, Cư Mốt, Ea Na, Ea Ral, Ea Khal, Ea Wy.

Khí hậu toàn tỉnh Đắk Lắk được chia làm hai tiểu vùng: vùng phía tây bắc mang khí hậu nắng nóng, khô hanh về mùa khô và  vùng phía đông và phía nam có khí hậu mát mẻ và ôn hòa

Thời tiết nhiệt độ bốn mùa ở huyện Cư Kuin 

Huyện Cư Kuin gồm có 8 xã: Ea Bhôk, Ea Tiêu,Cư Êwi,  Ea Hu, Ea Ktur, Ea Ning, Dray Bhăng, Hòa Hiệp.

Vùng phía đông của tỉnh Đắk Lắk do chịu tác động khá lớn từ đông Trường Sơn nên mùa mưa của vùng này kéo dài đến qua tháng 11.

Qua bài viết trên đây về thời tiết nhiệt độ bốn mùa tỉnh Đắk Lắk, mong rằng mọi người đã có cho mình những thông tin chi tiết nhất.

Có thể bạn quan tâm
0941 559 995